KU LASKAVÉMU POVŠIMNUTÍ ÚVODEM

Vítáme Vás v Dobré čajovně, obchodu čajem velejemným. Marka tato registrovaná již tradičně znamená garanci nejvyšší kvality čajů zde podávaných, rovněž tak volně prodávaných i v rozličných originelních škatulkách adjustovaných.

Kvalita tato jest dána dvěma jednoduchými, tím zásadnějšími však regulemi:
- čerstvost čajů jest ručena Spolkem milců čaje, directním to přívozcem z čajových zahrad celého světa.
- příprava, podávání i prodej čajů jest v Dobré čajovně v rukách vysoce odborných tovaryšů, v čajových vědách široce orientovaných a rozličných postupů, grifů, kejklů a tajemství znalých.

Způsob podávání čajů jest inspirován tradicemi k Orientu se vážícími.
A protože variet těchto přemnoho jest, zde malý průvodce zásadami v Dobré čajovně dodržovanými:
- pokud není uvedeno jinak, čajů plně fermentovaných, ovoněných
a ochucených, jakož i zástupců standardních čajů polozelených a zelených podáváme v konvích fortelných, s obsahem minimálně 3–5 dl zvících.
- čajů vícenálevových, pokud není uvedeno jinak, podáváme v konvích rozličných, symbolem e neb a vyobrazených a obsahem minimálně 3–5 dl.

Osamělým pijákům čaje tradiční podávání v šálu typu „Gai Wan“ neb
soupravě „Kyoto“ o obsahu 1,5 dl doporučiti si dovolujeme.

Čajový lupen

všechny druhy čaje, pokrmy, vodní dýmky

SVĚT VODNÍCH DÝMEK

Design by PIXEL MEDIA