KU LASKAVÉMU POVŠIMNUTÍ ÚVODEM

Vítáme Vás v Dobré čajovně, obchodu čajem velejemným. Marka tato registrovaná již tradičně znamená garanci nejvyšší kvality čajů zde podávaných, rovněž tak volně prodávaných i v rozličných originelních škatulkách adjustovaných.

Kvalita tato jest dána dvěma jednoduchými, tím zásadnějšími však regulemi:
- čerstvost čajů jest ručena Spolkem milců čaje, directním to přívozcem z čajových zahrad celého světa.
- příprava, podávání i prodej čajů jest v Dobré čajovně v rukách vysoce odborných tovaryšů, v čajových vědách široce orientovaných a rozličných postupů, grifů, kejklů a tajemství znalých.

Způsob podávání čajů jest inspirován tradicemi k Orientu se vážícími.
A protože variet těchto přemnoho jest, zde malý průvodce zásadami v Dobré čajovně dodržovanými:
- pokud není uvedeno jinak, čajů plně fermentovaných, ovoněných
a ochucených, jakož i zástupců standardních čajů polozelených a zelených podáváme v konvích fortelných, s obsahem minimálně 3–5 dl zvících.
- čajů vícenálevových, pokud není uvedeno jinak, podáváme v konvích rozličných, symbolem e neb a vyobrazených a obsahem minimálně 3–5 dl.

Osamělým pijákům čaje tradiční podávání v šálu typu „Gai Wan“ neb
soupravě „Kyoto“ o obsahu 1,5 dl doporučiti si dovolujeme.

Čajový lupen

všechny druhy čaje, pokrmy, vodní dýmky

Čajový lupen EN

všechny druhy čaje, pokrmy, vodní dýmky

Salónek kuřácký

nabídka tabáků do vodních dýmek

SVĚT VODNÍCH DÝMEK

Design by PIXEL MEDIA